Privacy

Wij hechten veel waarde aan privacy en communicatie voor alle leden.

Versie 0.2 | 10-05-2018 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ohallo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer jij deze hebt ingevuld en/of toestemming hebt gegeven:

 • Voornaam
  Deze data is nodig voor het aanvullen van jouw profiel.
 • E-mailadres
  Deze data is nodig voor het aanmaken van een account.
 • Encrypted wachtwoord
  Deze data is nodig voor het aanmaken van een account.
 • Locatie coördinaten
  Deze data is nodig voor het zoeken naar leden in de buurt.
 • Over tekst
  Deze data is nodig voor het aanvullen van jouw profiel.
 • Geslacht
  Deze data is nodig voor het aanvullen van jouw profiel en het filteren.
 • Profielfoto
  Deze data is nodig voor het aanvullen van jouw profiel.
 • IP-adres
 • Datum/tijd van registratie
 • Datum/tijd van de laatste login
 • Datum/tijd van de laatste activiteit
 • Interesses
  Deze data is nodig voor het aanvullen van jouw profiel.
 • Kerkstroming
  Deze data is nodig voor het aanvullen van jouw profiel en het filteren.
 • Geboortedatum
  Deze data is nodig voor het aanvullen van jouw profiel, filteren en de leeftijdscontrole.
 • Besturingssysteem mobiel apparaat
 • Push token adres mobiel apparaat
  Deze data is nodig om een push notificatie te sturen wanneer er een nieuwe gebeurtenis is.
 • Opleidingsniveau
  Deze data is nodig voor het aanvullen van jouw profiel.
 • Geblokkeerde personen: gebruiker die geblokkeerd is en datum/tijd van de blokkade
  Deze data is nodig om op te slaan wie jij geblokkeerd hebt.
 • Geüploade foto’s: de foto en datum/tijd van het uploaden
  Deze data is nodig voor het aanvullen van jouw profiel.
 • Bekeken profielen: het bekeken profiel en datum/tijd van het profielbezoek
  Deze data is nodig om ervoor te zorgen dat jij een profiel slechts 1x ziet.
 • Likes/dislikes: gelikete/dislikete profielen en datum/tijd van liken/disliken
  Deze data is nodig om een match met een ander persoon te creëren.
 • Verstuurde berichten: bericht, ontvanger en datum/tijd van verzenden
  Deze data is nodig om gesprekken te voeren met een gematcht persoon.
 • Aangekochte plus pakket(ten)
  Deze data is nodig om de betaalde functies van Ohallo te activeren.
 • Ingestelde filters: leeftijd reeks, afstandsreeks en kerkstroming(en)
  Deze data is nodig om gefilterde leden te vertonen.
 • Bankrekeningnummer (bij betaling Ohallo Plus)
  Deze data wordt verwerkt voor het verwerken van betalingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Ohallo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Godsdienst of levensovertuiging

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ohallo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren (Ohallo Plus)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ohallo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw account wordt wanneer je actief blijft bewaard. Wanneer jij meer dan een jaar inactief bent, zal je account en alle bijbehoren informatie automatisch verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ohallo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ohallo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens aan andere leden
Ohallo is een datingapp. In de applicatie worden leden vertoond die geregisteerd zijn bij Ohallo. Om een compleet profiel te kunnen tonen worden de volgende gegevens (wanneer ingevuld) getoond aan andere leden van Ohallo:

 • Voornaam
 • Leeftijd in jaren
 • Over tekst
 • Geslacht
 • Profielfoto
 • Interesses
 • Kerkstroming
 • Opleidingsniveau
 • Geüploade foto’s

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ohallo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ohallo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@ohallo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ohallo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Ohallo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ohallo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@ohallo.nl

Ohallo, gevestigd aan van Geenstraat 22 te Putten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ohallo
van Geenstraat 22, 3882BJ Putten (Geen bezoekadres)
support@ohallo.nl