De bijbel staat vol met teksten over de liefde. Liefde is belangrijk in de bijbel en dus ook voor christenen. Niet voor niets staat er in Mattheus 22:37-39: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Liefde is een kernwoord voor alle christenen. Richting God en richting elkaar. Een leuk weetje: Het woord komt 142x voor in het Nieuwe Testament. Vandaag bekijken we 5 teksten in de bijbel die te maken hebben met liefde.

 • Psalm 32:10b
  Wie op de Heer vertrouwt wordt met liefde omringd.

  Deze psalm, geschreven door koning David, geeft aan dat mensen op de Heer moeten vertrouwen. Wanneer je de Heer vertrouwd in alles wat je doet zal je met liefde omringd worden. Wie wil dat nou niet?

 • Hooglied 6:3a

  Ik ben van mijn lief, en mijn lief is van mij.

  Hooglied bestaat uit een soort dialoog tussen twee geliefden. De mannelijke hoofdpersoon is Salomo, de vrouw een Sulamietische, een herderin. De naam van God wordt ook niet genoemd in het hele bijbelboek. De tekst uit Hooglied 6:3a is deel van de dialoog.

  Ohja, iets verderop kan je de tekst vinden, die wij eerder aanhaalden als een christelijke openingszin: “Je haar golft als een kudde geiten die afdaalt van de Gilead.” Al eens geprobeerd? 😃

 • Johannes 13:34
  Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

  Deze bijbeltekst sprak Jezus uit voordat Hij terug ging naar Zijn Vader. Er zit heel veel in deze tekst. Wij, alle mensen op aarde, moeten elkaar liefhebben zoals Jezus de mensen liefhad en liefheeft. Liefde gaat verder dan elkaar even groeten op straat. Liefde is omkijken naar elkaar, er voor elkaar zijn en een ander zo behandelen als je zelf behandeld wil worden. Jij kent ook vast wel iemand die het nu lastig heeft in zijn/haar leven, iemand die alleen is of niet veel geld te besteden heeft. Misschien kan jij, ook al is het iets kleins, iets betekenen voor diegene. Gewoon, uit liefde!

  Daarnaast staat er in deze tekst: “Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.” Dat zou mooi zijn zeg. Wanneer mensen aan jouw daden zien dat jij naar anderen om kijkt en anderen lief hebt en dat jij dat doet omdat jij dat als jouw taak ziet, die de Heer jou gegeven heeft.

 • Efeziërs 4:2
  Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.

  Paulus schreef deze brief aan de Efeziërs (de mensen uit Efeze). Vandaag de dag is Efeze een kleine plaats in Turkije. Paulus ging naar Efeze om scheuring en verdeeldheid te voorkomen.

  Mooi uit deze tekst zijn de woorden bescheiden, zachtmoedig en geduldig. Deze woorden klinken misschien niet zo krachtig als je zou denken dat je wil zijn. Het tegendeel is echter waar. Echte kracht komt uit bescheidenheid, jezelf niet altijd op de eerste plek zetten. Zachtmoedig is een synoniem vergevingsgezind. Iemand die zachtmoedig is zal niet uit zijn op wraak. Daarnaast zegt Paulus dat de mensen ook geduldig moeten zijn. Deze 3 woorden maken je samen met liefde tot een gebalanceerd persoon die goed voor zichzelf maar ook voor de ander is.

 • 1 Korintiërs 13:13
  Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

  Paulus schreef deze brief aan de mensen uit Korinthe, Griekenland. Iedereen kent de term: geloof, hoop en liefde. Allereerst het geloof het geloven in de Drie-eenheid (God, Jezus en de Heilige Geest. Vervolgens de hoop. Als christenen mogen we weten dat er niet alleen dit leven op aarde is. Jezus heeft de belofte gegeven dat er op een dag een nieuwe wereld komt. Daar mogen we op hopen. Om het af te sluiten noemt Paulus liefde, de grootste van het rijtje. Want waar zijn we zonder de liefde? Liefde van/naar God en liefde voor alle mensen.

Wil jij christelijke singles bij jou in de buurt ontmoeten?

Download Ohallo
Het team van Ohallo

Het team van Ohallo

Ohallo is dé dating app voor christelijke singles. Ohallo koppelt christenen via een app die verkrijgbaar voor Apple en Android telefoons.