Jij kent de bijbel waarschijnlijk als het boek vol wijsheid en verhalen. Misschien heb jij wel een lievelingsverhaal of bijbelvers. Voor veel mensen is de bijbel de leidraad in hun leven. Maar wist je ook dat heel veel mensen weleens een ‘bijbelse uitspraak’ doen zonder het te weten? Er komen namelijk heel veel spreekwoorden uit de bijbel! In deze blog gaan we er een aantal bekijken.

Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in

Als je een ander iets aan wil doen, word je daar zelf vaak het slachtoffer van.

Dit spreekwoord komt uit Spreuken 26:27. Spreuken staat vol met wijsheden en spreuken (klopt goed met de naam van het bijbelboek). Het volgende staat geschreven: “Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in, wie een steen op iemand afrolt, komt er zelf onder.”

Niet van gisteren zijn

Misschien heb je iemand dit spreekwoord weleens horen gebruiken. Nadat iemand een slimme opmerking gaf of iets snel doorhad. “Zo, die is ook niet van gisteren”. Deze uitspraak wordt vaak gebruikt voor iemand die veel weet, begrijpt of snel door heeft.

Het spreekwoord is een uitspraak uit het boek van Job. Bildad uit Suach nam het woord en zei in Job 8:9: “Wij zijn hier pas sinds gisteren en wij weten niets; ons leven op aarde is zo vluchtig als een schaduw”. In de statenvertaling staat het als volgt: “Want wij zijn van gisteren en weten niet; dewijl onze dagen op de aarde een schaduw zijn.”

Een goede buur is beter dan een verre vriend.jpg

Beter een goede buur dan een verre vriend

Misschien wel de bekendste uit dit rijtje spreekwoorden! De betekenis ligt eigenlijk voor de hand. Vaak heb je meer aan iemand in je directe omgeving, die je makkelijk kan helpen.

Dit spreekwoord kan je vinden in Spreuken 27:10b. Daar staat het volgende: “Beter is een gebuur die nabij is, dan een broeder, die verre is.”

In zak en as zitten

In zak en as zitten heeft dezelfde betekenis als ‘in de put zitten’. Wanneer je in zak en as zit, zie je het allemaal niet meer zitten. Dit spreekwoord wordt eigenlijk nog best vaak gebruikt!

In Esther 4:1 (Statenvertaling) staat het volgende: “Als Mordechai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mordechai zijn klederen, en hij trok een zak aan met as; en hij ging uit door het midden der stad, en hij riep met een groot en bitter geroep.” In de nieuwe vertalingen komt de uitspraak niet meer zo letterlijk naar voren. In de NBV (De Nieuwe Bijbelvertaling) staat er dat Mordechai zich hulde in een rouwkleed en stof over zijn hoofd wierp.

Muggenziften

Muggenziften

Iedereen kent het spreekwoord muffenziften wel! Muggenziften is het zeuren over onbelangrijke dingen. Iemand die pietluttig is.

Dit woord komt uit Mattheüs 23:24. In de NBV (De Nieuwe Bijbelvertaling) spreekt Jezus de schriftgeleerden, farizeeën en huichelaars toe. In vers 24 staat: “Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken”.

Mooi om te zien dat teksten uit de bijbel nog zo leven in de Nederlandse taal. Iedereen maakt er gebruik van, als weet niet iedereen dat. De volgende keer dat je een van bovenstaande spreekwoorden hoort, weet jij de herkomst!

Wil jij christelijke singles bij jou in de buurt ontmoeten?

Download Ohallo
Het team van Ohallo

Het team van Ohallo

Ohallo is dé dating app voor christelijke singles. Ohallo koppelt christenen via een app die verkrijgbaar voor Apple en Android telefoons.